Letošní  XXVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
se koná pod záštitou ministra kultury a hejtmana Olomouckého kraje.
NAHORU
Změna programu vyhrazena