Publikace o Karlu Dittersovi a o festivalu
Publikace o Karlu Dittersovi a o festivalu
.
WYSIWYG Web Builder
Karel Ditters von Dittersdorf

(2. listopadu 1739 Vídeň - 24. října 1799 Červená Lhota) byl rakouský barokní hudební skladatel a hudebník. Je autorem 50 oper a 200 symfonií. Polovinu života prožil ve Slezsku.

Narodil se v rodině zámožného dvorního divadelního krejčího. Základní a hudební vzdělání mu poskytl jeho otec, další pak jeho zaměstnavatel - princ Josef Friedrich von Hilderburghausen. Karl Ditters, zaměstnaný od 12 let jako páže, se naučil několik světových jazyků a stal se obdivovaným houslistou. Poté, co jeho pán odjel z Vídně, aby se staral o dědictví po otci, propustil Ditterse a ten ve 22 letech nastoupil ke dvornímu orchestru. V roce 1765 se však neshodl s intendantem orchestru, hrabětem Šporkem, o honorář, a nastupil po Michelu Haydnovi jako kapelník orchestru ve Velkém Varadíně (Oradea). Po rozpuštění orchestru se v Opavě seznámil s knížetem, vratislavským biskupem a zednářem Filipem Gotthardem Schlaffgotschem. Ditters vstoupil do jeho služeb a jeho nový mecenáš mu zařídil řadu poct, které vyvrcholily získáním šlechtického titulu v roce 1773. Postupně byl hejtmanem Jeseníku, Zlatých Hor, pobýval v Javorníku zprvu na zámku Jánský vrch, letním sídle vratislavských biskupů, než si nechal postavit vlastní dům. Strávil zde 29 let.
V roce 1785 byla ale na biskupství uvalena nucená správa a Ditters se s novým správcem nepohodl. Po biskupově smrti musel v nouzi Jesenicko opustit. Přijal proto pozvání hraběte Ignáce Stillfrieda na zámek Červená Lhota, kde strávil zbytek svého života (nebydlel však přímo na zámku, ale v usedlosti Nový Dvůr, která k zámku patřila), zabývaje se psaním svých pamětí (vyšly posmrtně).

Je pochován v jihočeské Deštné.

Každoročně je v Javorníku v měsíci září na jeho počest pořádán Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20954215576-toulky-s-ladislavem-smoljakem/
Zde na tomto odkaze najdete vysílání České televize o Karlu Dittersovi