Fota z XVII festivalu roku  2009
Fota z XVIII festivalu roku  2010
Fota z XIX festivalu roku  2011
Fota z XX festivalu roku 2012
Fota z XXI festivalu roku 2013
Fota XXII festivalu roku 2014
Fota XXIII festivalu roku 2015
Fota XXIV festivalu roku 2016
.
Fota XXV festivalu roku 2017
Fota XXVI festivalu roku 2018
FotaXXVII.festivalu roku 2019