Naši sponzoři
Prosím vstupte
Letošní  XXVIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje.
....
.
Záštita hejtmana
Olomouck
ého kraje